• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Prioritou firmy je preventívna činnosť v oblasti ošetrovania priemyselných olejov, čo predstavuje výrazný podiel aktivít. Prínos týchto činností spočíva v preventívnom prečisťovaní priemyselných olejov v časovom predstihu, skôr, ako by sa mali stať nebezpečným odpadom.

  • zhodnocovanie odpadových olejov
  • predaj produktov
  • servis priemyselných olejov
  • technologické dodávky ULTRA a MIKRO filtračných zariadení

Novinky

Vlastné priestory

Naša spoločnosť sa v roku 2011 presťahovala do vlastných objektov v novovybudovanom prevádzkovom areáli na zhodnocovanie odpadových olejov a odpadov s obsahom olejov na ulici Košická 36. Všetky výrobné a skladové objekty, manipulačné a dopravné plochy, vrátane ich okolia, spĺňajú náročné kritériá prevencie ochrany zložiek životného prostredia (EIA). Hlavnou činnosťou firmy je naďalej zber, preprava, zhodnocovanie vyzbieraných odpadových olejov a  preventívny servis priemyselných olejov, ktorý vykonávame u našich zákazníkov.

Ocenenie SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÝ PODNIK
...
Vlastné priestory
Naša spoločnosť sa presťahovala do vlastných priestorov v novovybudov ...
Predaj vlastných olejových produktov
Regenol 40/EN (vykurovací olej) Regenol 46/HM (mazací olej) ...
Predaj olejov od spoločností MOGUL, PARAMO, SLOVNAFT
Ponúkame oleje značky Mogul, Paramo, Mol, Madit atď. ...

Novinky v našej ponuke