• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Prioritou firmy je preventívna činnosť v oblasti ošetrovania priemyselných olejov, čo predstavuje výrazný podiel aktivít. Prínos týchto činností spočíva v preventívnom prečisťovaní priemyselných olejov v časovom predstihu, skôr, ako by sa mali stať nebezpečným odpadom.

  • zhodnocovanie odpadových olejov
  • predaj produktov
  • servis priemyselných olejov
  • technologické dodávky ULTRA a MIKRO filtračných zariadení

Novinky

Predaj vlastných olejových produktov

Regenol 40/EN - PpKN: 27101999 

Vyhovuje kvalitatívnym požiadavkám pre spaľovanie v energetickom zariadení odberateľa (vykurovací olej).

Bod vzplanutia nad 150 °C. Výhrevnosť  42 MJ/kg. Kinematická viskozita pri 50 °C   35 cSt.

Cena na vyžiadanie.

Regenol 46/HM - PpKN 27101983

Vyhovuje kvalitatívnym požiadavkám pre hydraulické oleje viskóznej triedy ISO VG 46 (mazací olej).

Vhodný na doplňovanie strát  nenáročných hydraulických mechanizmov hydrostatických.

Cena na vyžiadanie.

Certifikát č.: 00034/110/1/2005,  vydal VÚSAPL, a.s. Nitra, Autorizovaná  skúšobňa SKTC-110

Ocenenie SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÝ PODNIK
...
Vlastné priestory
Naša spoločnosť sa presťahovala do vlastných priestorov v novovybudov ...
Predaj vlastných olejových produktov
Regenol 40/EN (vykurovací olej) Regenol 46/HM (mazací olej) ...
Predaj olejov od spoločností MOGUL, PARAMO, SLOVNAFT
Ponúkame oleje značky Mogul, Paramo, Mol, Madit atď. ...

Novinky v našej ponuke