• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Prioritou firmy je preventívna činnosť v oblasti ošetrovania priemyselných olejov, čo predstavuje výrazný podiel aktivít. Prínos týchto činností spočíva v preventívnom prečisťovaní priemyselných olejov v časovom predstihu, skôr, ako by sa mali stať nebezpečným odpadom.

  • zhodnocovanie odpadových olejov
  • predaj produktov
  • servis priemyselných olejov
  • technologické dodávky ULTRA a MIKRO filtračných zariadení

Filtrovanie olejov

V našej firme prevádzkujeme prevažne technológie na gravitačnú separáciu kvapalných odpadov, ktoré umožňujú  rozdeliť zmesovú odpadovú kvapalinu na tri fázy: dve kvapalné a jednu tuhú. Vyseparujeme tak kvapalinu s nižšou objemovou hmotnosťou - oleje, organické rozpúšťadlá, kvapalinu s vyššou objemovou hmotnosťou – vodu a nakoniec tuhé častice - kal. Máme aj laboratórium, ktoré nám umožňuje vykonať potrebné analýzy na orientačné stanovenie parametrov olejov prijatých do zariadenia. U odpadových olejov zisťujeme najmä hustotu, obsah vody a mechanických prímesí a prítomnosť chlóru. Na výstupe zo zariadenia vyhodnocujeme u niektorých olejov aj kinematickú viskozitu a triedu čistoty.

Novinky v našej ponuke