• |
 • Mapa stránok |
 • E-mail kontakt

Prioritou firmy je preventívna činnosť v oblasti ošetrovania priemyselných olejov, čo predstavuje výrazný podiel aktivít. Prínos týchto činností spočíva v preventívnom prečisťovaní priemyselných olejov v časovom predstihu, skôr, ako by sa mali stať nebezpečným odpadom.

 • zhodnocovanie odpadových olejov
 • predaj produktov
 • servis priemyselných olejov
 • technologické dodávky ULTRA a MIKRO filtračných zariadení

Naša ponuka

Zhodnocovanie odpadových olejov

 • Prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadových olejov, vrátane zberu a prepravy
 • Zhodnotenie - regenerácia vybraných druhov priemyselných olejov pre opakované použitie
 • Zhodnotenie zmesi neregenerovateľných odpadových olejov - využitie pre energetické účely

Predaj produktov

 • Predaj olejového regenerátu pre energetické účely - Regenol 40/EN-NCS:27101961
 • Predaj olejového regenerátu pre mazanie a iné priemyselné využitie - Regenol 46/HM

Servis priemyselných olejov

 • Preventívne prečisťovanie olejových náplní a zariadení separačnými procesmi
 • Výmena olejových náplní strojov a zariadení s vyčistením nádrže, dodaním nového oleja a odberom odpadového oleja

Technologické  dodávky ULTRA a MIKRO  filtračných zariadení

Separácia NEL a tuhých častíc z technických kvapalín membránovou filtráciou

Využitie najmä pre:

 • Zakoncentrovanie olejových emulzií na 30% až 50% olejovej fázy odseparovaním čistej vody
 • Regenerácia odpadových vôd s obsahom NEL pre opakované použitie - uzatvorený hmotový okruh
 • Regenerácia opotrebovaných odmasťovacích roztokov na vodnej báze pre opakované použitie

Zber a preprava odpadov z autoservisov a z priemyslu

Novinky v našej ponuke