• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Prioritou firmy je preventívna činnosť v oblasti ošetrovania priemyselných olejov, čo predstavuje výrazný podiel aktivít. Prínos týchto činností spočíva v preventívnom prečisťovaní priemyselných olejov v časovom predstihu, skôr, ako by sa mali stať nebezpečným odpadom.

  • zhodnocovanie odpadových olejov
  • predaj produktov
  • servis priemyselných olejov
  • technologické dodávky ULTRA a MIKRO filtračných zariadení

Odpadové oleje

Použité oleje sú iba slabo biologicky odbúrateľné. Ich likvidácia v prírodnom prostredí je preto nebezpečná pre prírodné systémy. Napríklad použitý olej vypustený do akéhokoľvek vodného prostredia zredukuje množstvo kyslíka dostupného pre flóru a faunu. Okrem toho spaľovanie odpadových olejov za kontrolovaných podmienok bude vytvárať emisie a  zvyšky spaľovania, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie.

Novinky v našej ponuke