• |
 • Mapa stránok |
 • E-mail kontakt

Prioritou firmy je preventívna činnosť v oblasti ošetrovania priemyselných olejov, čo predstavuje výrazný podiel aktivít. Prínos týchto činností spočíva v preventívnom prečisťovaní priemyselných olejov v časovom predstihu, skôr, ako by sa mali stať nebezpečným odpadom.

 • zhodnocovanie odpadových olejov
 • predaj produktov
 • servis priemyselných olejov
 • technologické dodávky ULTRA a MIKRO filtračných zariadení

Poradenstvo

Vyznať sa v legislatíve a v povinnostiach je nevyhnutnosťou každej firmy. Odpadové hospodárstvo je legislatívne zastrešené najmä zákonom o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcimi predpismi, ktoré určujú práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov. Vyhnite sa sankciám a obráťte sa na nás.

Ak vám pri podnikaní  vznikajú akékoľvek odpady, stávate sa pôvodcom, alebo držiteľom odpadov.

Čo ponúkame:

 • poradenstvo v odpadovom hospodárstve s návrhom systémových riešení
 • vypracovanie programov odpadového hospodárstva a dokumentácie
 • vedenie evidencie a vypracovanie hlásení
 • vypracovanie identifikačných listov
 • vypracovanie žiadosti o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Novinky v našej ponuke