• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Prioritou firmy je preventívna činnosť v oblasti ošetrovania priemyselných olejov, čo predstavuje výrazný podiel aktivít. Prínos týchto činností spočíva v preventívnom prečisťovaní priemyselných olejov v časovom predstihu, skôr, ako by sa mali stať nebezpečným odpadom.

  • zhodnocovanie odpadových olejov
  • predaj produktov
  • servis priemyselných olejov
  • technologické dodávky ULTRA a MIKRO filtračných zariadení

Zber a preprava odpadov

Zber odpadov je vykonávaný vozidlami, ktoré zodpovedajú predpisom upravujúcim prepravu nebezpečných odpadov, vrátane zaškolených vodičov a závozníkov (zákon o odpadoch č. 223/2001 Z. z., zákon a vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí - ADR).

  

Novinky v našej ponuke